Lantbruksa Analys

Jord analyser 

Jordanalyser

 TOC analys Totalt organiskt kol är en
viktig analys för att kontrollera jordens mående.
Tillsammans med Ofotlab kan vi även köra deras markkartering.