Lantbruksa Analys

Vi genomför analyser:

Hö, gräs, ensilge, helsäd, majs, fullfodermix, spannmål

 

Kontakt oss vid andra foderslag.

Laboratoriet är belägen vid Hallandåsen; Våxtorp. Där har vi vår maskinpark och Ni kan få svar på näringsnanlysen per mail dagen efter ankomst om provet passar för NIR analys.  

Mineralerna tar ytterligare några dagar.                                      

NIR:


För ko, får, get

 • Torkning (60 ° C-24 h)
 • Aska
 • Protein
 • Lösligt protein
 • Ammoniumkväve
 • Nitrat
 • Fiber NDF 
 • Invitro INDF
 • ADF
 • ADL
 • Stärkelse (för majs och helskörd)
 • Totalt socker
 • Fett
 • OMD, fodrets smältbarhet
 • Jordförorening
 • pH
 • Mjölksyra, ättiksyra, propansyra, smörsyra
 • Klorid
 • Energi (FEm, NEL, OE, OMD)
 • PBV, AAT 
 • Överföring till NORFOR

NIR Full Feed Mix (TRM):

Mäter blandning grovfoder, spannmål, kraftfoder, mineraler mm.

 

För ko, får, get

 • Torkning (60 ° C-24 h)
 • Aska
 • Protein
 • Lösligt protein
 • Ammoniumkväve
 • Nitrat
 • Fiber NDF, 
 • INDF
 • ADF
 • ADL
 • Totalt socker
 • Fett
 • Stärkelse
 • Mjölksyra, ättiksyra, smörsyra, pH
 • Klorid
 • Jordblandning
 • Energi (FEm, NEL, OE, OMD)
 • PBV, AAT
 • Överföring till NORFOR


Kemiskt paket:

Används i halm, raps, spannmål, spannmål och andra alternativa foderkällor

 

För förslag på paket och priser.