Lantbruksa Analys

Provtagning 

Skörda i rätt tid på din gård!


Ta en prognos/grönmassa analys innan skörd, för att välja rätt skördetidpunkt för Er produktion.

Följ även utvecklingen i landet på vallprognos.se, för att se den generella utvecklingen, i Ert område och i landet.

 

Instruktion

Sax, spann, plastpåse, kuvert och följesedel.

Prognos: Klipp i tänkt stubbhöjd vid skörd, representativa bitar från fältet/fälten.

Grönmassa: Tag representiva ”nävar” i ett spann.

                      I fält - gå som ett W över fältet/fälten

                      Ta från olika lass, balar, skikt

 

Klipp ner gräset i mindre bitar i spannet. Blanda. Lägg i ca 1 liter i en ren plastpåse. Tryck ut all luft.

Lägg i ett kuvert och skicka in. Ju plattare kuvert ju snabbare är Postnord. 

Kryssa i valt analyspaket, med eller utan mineraler.

Följesedel och Svarspostetikett finner du här på hemsidan att bara skriva ut och klistra på kuvert eller påse.

Ju plattare kuvert/paket dessto större chans att det går snabbare med Postnord.
Tänk på att aldrig sända så vikten på kuvert/paketet är över 2kg.

 

Svarstid

Efter att PostNord, har levererat provet till Lantbruks Analys, får Ni svar på näringsanalysen på mailen dagen efter om det ej måste köras kemiskt. Mineralerna tar några dagar till.  


Att tänka på innan skörd

Utgå från klöver/gräs andelarna på respektive åkern.                                                                                                          Underlaget är Er vall blandning.

  • Jordart – sand varm och snabbdränerande, Lera kall och långsamt dränerande
  • Klöver/lusernandel – klöver och lusern producerar själva 200 råprotein, utan handelsgödsel förvedas långsamt – brett skördefönster
  • Gräs – Timotej och rajgräs är våra sockergräs
  • Rörsvingel, hundäxing, ängssvingel - mindre socker, högre fiberandel, förvedas fortare
  • Väder – Nederbörd – hur mycket har det regnat?