Lantbruksa Analys

Resultatet för sista Ringtestet NEPT

Den gula markerade raden tillhör Lantbruksanalys Lab nr 21 av totalt 23 labortatorier i världen för gräsensilage som deltagit i ringtesten. 

AVG den organge markerade raden visar medelvärde på samtliga laboratorier.