Lantbruksa Analys

Hö, Hösilage, grönmassa gräs

          För hästar

 • TS - Torrsubstans 
 • Aska
 • Råprotein
 • Fiber (NDF, ADF, ADL)
 • Växttråd
 • Enkelt socker (ESC)
 • Totalt socker (WSC)
 • Fruktan
 • Råfett
 • Smältbart protein
 • Kalcium, Fosfor, Magnesium, Kalium, Natrium, Svavel
 • Nitrat
 • Energi (MJ, OE, FEh, UFC)
  Både norska och svenska energiberäkningar
 • Kvot av Ca/P, N/S , Protein/OE
 • Smältbart  Råprotein
 • Resultatfil för PChorse

Torrsubstanshalt 

Hö innehåller (minst) 86 %, vilket betyder minst 14 % är vatten. Vatten och TS= 100 %

Hösilage och ensilage innehåller mer vatten och har därför en lägre procent torrsubstans.

Omsättbar Energi MJ

Energin (MJ) styrs av fiberinnehållet i fodret. Sent skördat vallfoder har alltid lägre MJ.

Fibrer

Grovtarmen vill ha bra och rätt fibrer.
Beskriver fiberinnehållet i vallfodret. Fibrer består av NDF, ADF, ADL.

Mycket fibrer ger alltid ett lägre näringsinnehåll och hästen blir fortare mätt.

Smältbart råprotein, (g smb rp/kg)

Den delen av råproteinet, som är smältbart för hästen. Klöver, lusern, högre handelsgödselgiva och tidig skörd, ger högre proteinhalter.

Socker – farligt ?

WCE är Totalt socker och ESC är Enkel socker. Mellanskillnaden av dessa är fruktanerna. 

ESC är det andelen socker som hästen har mindre problem med. Det ger hästen snabb energi utan problem.
Fruktanterna är det Hästar har problem med (WCE-ESC). Detta orsakar mjölksyraproduktion i kroppen och kan leda till förlamning och halthet.
Exempel: 300 i WSC och 120 i ESC.
Med andra ord uppgår fruktanterna till 180. Detta foder är inte lämpligt för hästar och bör spädas utom det ska användas till hästen.

https://hastsverige.se/sjukdomar-skador/hormoner-fang/ratt-grovfoder-minskar-fangrisk/

Mineraler

I våra hästanalyser ingår alltid Kalcium(Ca), Fosfor (F), Kalium (K), magnesium(Mg), Svavel(S) och Natrium (Na).

Det går att att tilläggsbeställa Koppar (Cu), Järn (Fe) Mangan (Mn) Zink (Zn), Selen (Se), Molybden (Mo), Cobolt (Co) Jod (I), om man har speciella problem eller behov.

Jäst & Mögel svampar

Jästsvamp växer fort när det finns syre och långsam samt när det är syrefritt. Jästtillväxt ökar risken för varmgång, näringsförlust och mögeltillväxt. Mögelsvampar kommer från fält och lagring. Mögelsporer kan vara allergiframkallande, ge sämre smaklighet med sänkt näringsvärde. Mögel kan bilda toxiner som kan ge akuta förgiftningar.


Gissa inte: Testa ditt hö

Hästar är betesdjur!

Analysen ger dig möjlighet att ge din häst det bästa och rätta fodret

Gräs är hästens naturliga föda. Grovfoderandelen och dess näringsinnehåll är helt avgörande för hästens hälsa.

Hästens struplock är ”enkelriktad”, d.v.s. det som har kommit ner i magen måste passera hela systemet!

Hög andel grovfoder, minskar risk för kolik, fång, fetma mm

Protein-, energi- och mineralbehovet styrs av ras, ålder och aktivitet.

Överskott av de flesta ämnen är lika farliga som underskott


En bra grundregel

En häst bör äta minst 1,5 kg ts grovfoder per 100 kg kroppsvikt och dygn.