Lantbruksa Analys

Att tänka på innan skörd

Utgå från klöver/gräs andelarna på respektive åkern.                                                                                                          Underlaget är Er vall blandning.

  • Jordart – sand varm och snabbdränerande, Lera kall och långsamt dränerande
  • Klöver/lusernandel – klöver och lusern producerar själva 200 råprotein, utan handelsgödsel förvedas långsamt – brett skördefönster
  • Gräs – Timotej och rajgräs är våra sockergräs
  • Rörsvingel, hundäxing, ängssvingel - mindre socker, högre fiberandel, förvedas fortare
  • Väder – Nederbörd – hur mycket har det regnat?

Att tänka på

  • Kall vår, ger mycket socker i gräs, speciellt timotej och rajgräs, vilket är positivt
  • Kall vår, speciellt i kombination med torka, kan ge nitrat i vallen.

Regel: det kan ta upp till 6 veckor, innan ammoniumkvävet i handelsgödsel och organisk gödsel omvandlats till nitrat, dvs i den form som växten tar upp kväve. Kvävet = Råprotein.

  • Svavel i handelsgödseln – behövs den?

Ja, om Ert målprotein är 160, måste Ni ha ett svavelvärde på 160/6,25= 25,6 (kvävetalet)

1 Svavel kan ”bära upp” 10 kväveföreningar i växten. 1/10.

Det går Det betyder att det bör vara minst ca 2,56 i svavel i Era foderanalyser, annars är det brist på svavel, vilket ger lägre råproteinhalt i växten.

  • N27 finns med 3 eller 4 % i svavel och N30 har 7 % i svavel.

Båda har 50 % nitrat och 50 % ammoniumkväve.

Kalksalpeter har enbart nitrat, som går upp i direkt i växten. Bra vid torka.

  • Skörda rörsvingel -Stubbhöjden bör inte vara under 10 cm