Lantbruksa Analys

Grovfoder Analyser


Vi genomför analyser analyser:

Hö, gräs, ensilge, helsäd, majs, fullfodermix, spannmål

 

Vi kan också analysera andra växter

för mineraler, spårelement, kväve,

protein, socker, stärkelse, fett,

mm. Kontakt oss.

Laboratoriet är belägen vid Hallandåsen; Våxtorp. Där har vi vår maskinpark och Ni kan få svar på näringsnanlysen per mail dagen efter ankomst om provet passar för NIR analys.  

Mineralerna tar ytterligare några dagar.                                      

NIR:


För ko, får, get

 • Torkning (60 ° C-24 h)
 • Aska
 • Protein
 • Lösligt protein
 • Ammoniumkväve
 • Nitrat
 • Fiber NDF 
 • Invitro INDF
 • ADF
 • ADL
 • Stärkelse (för majs och helskörd)
 • Totalt socker
 • Fett
 • OMD, fodrets smältbarhet
 • Jordförorening
 • pH
 • Mjölksyra, ättiksyra, propansyra, smörsyra
 • Klorid
 • Energi (FEm, NEL, OE, OMD)
 • PBV, AAT, tugga index, fyllningsvärde
 • Överför till NORFOR

NIR Full Feed Mix (TRM):

Mäter grundvärden för blandning av Silo, gräs, halm, foder etc.

 

För ko, får, get

 • Torkning (60 ° C-24 h)
 • Aska
 • Protein
 • Lösligt protein
 • Ammoniumkväve
 • Nitrat
 • Fiber NDF, 
 • Invitro INDF
 • ADF
 • ADL
 • Totalt socker
 • Fett
 • Stärkelse
 • Mjölksyra, ättiksyra, propansyra, smörsyra, isobutyrinsyra, pH
 • Klorid
 • Jordblandning
 • Energi (FEm, NEL, OE, OMD)
 • PBV, AAT, tugga index, fyllningsvärde
 • Överför NORFOR

Om provet är atypiskt så att det kräver kemisk analys görs detta utan extra kostnad.

Kemiskt paket:

Används i halm, raps, spannmål, spannmål och andra alternativa foderkällor

 

För ko, får, get

Kemisk analys av:

 • Torkning (60 ° C-24 h)
 • Aska
 • Protein
 • Lösligt protein
 • Fiber NDF, INDF
 • Totalt socker
 • Stärkelse (vid behov)
 • Fett
 • Jordblandning
 • Energi (FEm, NEL, OE, OMD)
 • Andra parametrar som Silo och Silage NIR
 • Överför NORFOR