Lantbruksa Analys

Hö och gräs NIR:

Hö, Hö ensilage, Gräs

För hästar

 • Torkning (60 ° C-24 h)
 • Aska
 • Protein
 • Fiber (NDF)
 • Single Sugar (ESC)
 • Totalt socker (WSC)
 • Smältbart protein
 • Klorid
 • Energi (FEh, UFC, OE)
 • Både norska och svenska energiberäkningar
 • Resultatfil för PChorse

KEMISKA MINERALER:


För alla djurarter

Mineraler / spårelement:

Paket:

Ca, P, Mg, K , Na, S, Fe, Cu , Mn , Zn, CAB

Ca, P, Mg, K , Na, S, Fe, Cu , Mn , Zn, CAB + Se, Al, Mo, Co


ÖVRIG KEMISK ANALYS:

Stärkelse i hö, hö ensilage, ensilage, gräs


Kemisk analys av ESC och WSC i hö / gräs / ensilage, halm, annat:Mögel och jäst